DNB en Piramide Finance bereiken overeenstemming over clouddiensten

piramide finance en partnerincompliance 2In navolging van Microsoft (Azure), Google en Salesforce heeft De Nederlandsche Bank (DNB) vastgesteld dat de cloud based diensten van Piramide Finance aan alle gestelde criteria voldoen om op de lijst te komen van cloud leveranciers die het 'right to examine' op juist wijze verwoorden in haar contracten. 

Piramide Finance is de eerste en vooralsnog enige cloud based SaaS dienstverlener voor beleggings- en pensioenadministraties waarmee DNB dergelijke overeenstemming heeft bereikt. De overeenkomst geldt voor alle Nederlandse financiële instellingen die nu al gebruik maken van de clouddiensten van Piramide Finance, maar ook voor toekomstige klanten.

Uiteraard is Piramide Finance er trots op dat dit aspect van haar dienstverlening en de onderliggende contractstructuur positief is beoordeeld door DNB.

Right to examine
Volledig in lijn met de trend om diensten in de cloud onder te brengen, heeft DNB met een aantal grote cloud providers afspraken over dienstverlening aan financiële instelling gemaakt. Deze afspraken betreffen het opnemen van het ´right to examine´ in de contracten tussen de cloud provider en de financiële instelling. De lijst met partijen waarmee DNB overeenstemming heeft bereikt is hier beschikbaar.